امـروز : پنجشنبه7اسفند1399
25/2/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخفیف 30 درصد عوارض ساخت ویژه معتادان بهبود یافته متقاضی ساخت مسکن 7 دی 1399

تخفیف 30 درصد عوارض ساخت ویژه معتادان بهبود یافته متقاضی ساخت مسکن

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96