امـروز : پنجشنبه28شهریور1398
19/9/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش 16 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان تجاری مسکونی نوبت دوم 14 شهریور 1398

آگهی مزایده فروش 16 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان تجاری مسکونی نوبت دوم

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96