امـروز : چهارشنبه30مهر1399
21/10/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

نصب المان میدان انتهای بازار ولیعصر 24 مهر 1399

نصب المان میدان انتهای بازار ولیعصر

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96