امـروز : سه شنبه18مرداد1401
9/8/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخفیف 25 درصد در عوارض متصدیان سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها 16 تیر 1401

تخفیف 25 درصد در عوارض متصدیان سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها که از فروش سیگار خودداری می کنند

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96