امـروز : یکشنبه27آبان1397
18/11/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

بازدید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مرکز جامع سلامت شهر قروه درجزین 24 آبان 1397

بازدید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مرکز جامع سلامت شهر قروه درجزین

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96