امـروز : چهارشنبه2خرداد1397
23/5/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز 1 خرداد 1397

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز شهر قروه درجزين

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96