امـروز : چهارشنبه28شهریور1397
19/9/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

عمليات آسفالت ريزي ورودي شهر انتهاي بلوار شهيد مفتح 28 شهریور 1397

در راستاي ساماندهي ورودي شهر عمليات آسفالت ريزي انتهاي بلوار شهيد مفتح روبروي بهشت منظريه انجام شد

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96