امـروز : یکشنبه6اسفند1396
25/2/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تغيير كاربري 10 هزار متر از زمين هاي محدوده شهري 5 اسفند 1396

تغيير كاربري 10 هزار متر از زمين هاي قروه

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96