امـروز : پنجشنبه26تیر1399
16/7/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تعطیلی پارک بانوان به علت شیوع موج دوم بیماری کرونا 21 تیر 1399

تعطیلی پارک بانوان به علت شیوع موج دوم بیماری کرونا

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96