امـروز : دوشنبه19آذر1397
10/12/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های مهستان،شهید بلندی سطوت و بوستان دوم 18 آذر 1397

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های مهستان،شهید بلندی سطوت و بوستان دوم

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96