امـروز : سه شنبه31اردیبهشت1398
21/5/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

شروع عملیات ساماندهی و جدول گذاری کوچه ها و خیابان های سطح شهر 29 اردیبهشت 1398

شروع عملیات ساماندهی و جدول گذاری کوچه ها و خیابان های سطح شهر

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96