امـروز : چهارشنبه2تیر1400
23/6/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت اول 26 خرداد 1400

مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت اول

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96