امـروز : چهارشنبه29اسفند1397
20/3/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

شهر قروه درجزین به استقبال بهار می رود 26 اسفند 1397

شهر قروه درجزین به استقبال بهار می رود

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96