امـروز : چهارشنبه25مهر1397
17/10/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تقدیر از شهروندان در زیباسازی نمای ساختمان ها 21 مهر 1397

تقدیر از شهروندان در زیباسازی نمای ساختمان ها

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96