امـروز : چهارشنبه5اردیبهشت1397
25/4/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تملك و بازگشايي كوچه نيستان دوم و سوم خيابان شهيد مدني 1 اردیبهشت 1397

تخريب املاك واقع در طرح تعريض و بازگشايي معابر (كوچه نيستان دوم و سوم )

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96