امـروز : یکشنبه28بهمن1397
17/2/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جلوگیری از شمول جریمه با پرداخت به موقع عوارض خودرو 25 بهمن 1397

جلوگیری از شمول جریمه با پرداخت به موقع عوارض خودرو

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96