امـروز : جمعه6اردیبهشت1398
26/4/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخریب پنج فقره از املاک واقع در طرح تعریض پشت بازار ولیعصر و بازگشایی معبر جدید 26 فروردین 1398

تخریب پنج فقره از املاک واقع در طرح پشت بازار ولیعصر و بازگشایی معبر جدید

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96