امـروز : جمعه15آذر1398
6/12/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی کوچه ها و خیابان های سطح شهر 24 آبان 1398

آسفالت ریزی کوچه ها و خیابان های سطح شهر

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96