امـروز : سه شنبه1آبان1397
23/10/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جدول گذاری معابر سطح شهر 1 آبان 1397

جدول گذاری کوچه صدف و بازگشایی و ساماندهی معبر واقع در خیابان شهید طالقانی

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96