امـروز : سه شنبه21مرداد1399
11/8/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

نشست خبری شهردار و اعضای شورای اسلامی با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار 21 مرداد 1399

نشست خبری شهردار و اعضای شورای اسلامی با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96