امـروز : یکشنبه27مرداد1398
18/8/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

برگزاری نشست خبری و تجلیل از زحمات خبرنگاران شهرستان های درگزین و رزن به مناسبت روز خبرنگار 20 مرداد 1398

برگزاری نشست خبری و تجلیل از زحمات خبرنگاران شهرستان های درگزین و رزن به مناسبت روز خبرنگار

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96