امـروز : سه شنبه27اردیبهشت1401
17/5/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ارتباط مستقیم با شهردار قروه درگزین از طریق سامانه تلفنی 111 سامد 4 اردیبهشت 1401

ارتباط مستقیم با شهردار قروه درگزین از طریق سامانه تلفنی 111(سامد)

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96