امـروز : شنبه27مرداد1397
18/8/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر نوبت دوم 26 مرداد 1397

آگهی مناقصه عمومی پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر نوبت دوم

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96