امـروز : شنبه5آذر1401
26/11/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی نوبت دوم 24 آبان 1401

آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96