امـروز : سه شنبه1مرداد1398
23/7/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان درگزین 23 تیر 1398

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان درگزین

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96