امـروز : سه شنبه18مرداد1401
9/8/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ارتباط مستقیم با شهردار قروه درگزین از طریق سامانه تلفنی 111 سامد

24 آبان 1400
خلاصه مطلب:

حضور شهردار قروه درگزین در سامانه سامد استانداری همدان


اخبار مرتبط