امـروز : سه شنبه27مهر1400
19/10/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ارتباط مستقیم با شهردار قروه درگزین از طریق سامانه تلفنی 111 سامد

24 تیر 1400
خلاصه مطلب:

ارتباط مستقیم با شهردار قروه درگزین از طریق سامانه تلفنی 111 سامداخبار مرتبط