امـروز : دوشنبه29شهریور1400
20/9/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی معابر سطح شهر

14 تیر 1398
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی معابر سطح شهراخبار مرتبط