امـروز : پنجشنبه28شهریور1398
19/9/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ارائه خدمات علاوه بر ساعات اداري

16 بهمن 1396
خلاصه مطلب:

افزايش ساعات كار اداري


اخبار مرتبط