امـروز : چهارشنبه30مهر1399
21/10/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش 17 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک پردیسان،فاز دوم شهرک فرهنگیان و داخل شهر (نوبت دوم)

6 مهر 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده فروش 17 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک پردیسان،فاز دوم شهرک فرهنگیان و داخل شهراخبار مرتبط