امـروز : سه شنبه4آذر1399
24/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش 18 قطعه زمین

10 شهریور 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده فروش 18 قطعه زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان، شهرک پردیسان و داخل شهرمشخصات و ابعاد زمین هااخبار مرتبط