امـروز : پنجشنبه25مهر1398
17/10/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش 22 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان تجاری مسکونی

12 مرداد 1398
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده فروش 22 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان تجاری مسکونی


اخبار مرتبط