امـروز : پنجشنبه7مرداد1400
29/7/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش 4 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک پردیسان و فاز دوم شهرک فرهنگیان نوبت پنجم

30 آذر 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده فروش 4 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک پردیسان و فاز دوم شهرک فرهنگیان نوبت پنجم

اخبار مرتبط