امـروز : دوشنبه6تیر1401
27/6/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

2 اردیبهشت 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز


اخبار مرتبط