امـروز : پنجشنبه6آذر1399
26/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز (نوبت دوم)

10 خرداد 1398
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز (نوبت دوم)


اخبار مرتبط