امـروز : دوشنبه29شهریور1400
20/9/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر

8 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر


اخبار مرتبط