امـروز : سه شنبه4آذر1399
24/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر نوبت دوم

26 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی پیاده راه سازی و سنگ فرش بازار ولیعصر نوبت دوم


اخبار مرتبط