امـروز : دوشنبه19آذر1397
10/12/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخریب و بازگشایی املاک واقع در طرح تعریض کوچه شهید کوشش کمال

6 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

تخریب و بازگشایی املاک واقع در طرح تعریض واقع در کوچه شهید کوشش کمال


اخبار مرتبط