امـروز : دوشنبه23تیر1399
13/7/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخفيف ويژه عوارض هاي شهرداري

16 بهمن 1396
خلاصه مطلب:

تخفيف عوارض هاي شهرداري


اخبار مرتبط