امـروز : دوشنبه29شهریور1400
20/9/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تغيير كاربري 10 هزار متر از زمين هاي محدوده شهري

5 اسفند 1396
خلاصه مطلب:

تغيير كاربري 10 هزار متر از زمين هاي قروه


اخبار مرتبط