امـروز : پنجشنبه7مرداد1400
29/7/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تیتر امروز روزنامه همدان پیام ساماندهی مبادی ورودی شهر

1 دی 1399
خلاصه مطلب:

تیتر امروز روزنامه همدان پیام ساماندهی مبادی ورودی شهراخبار مرتبط