امـروز : پنجشنبه2بهمن1399
21/1/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تیتر امروز روزنامه همدان پیام شهرداری قروه درگزین و کسب رتبه برتر استان

12 آبان 1399
خلاصه مطلب:

تیتر امروز روزنامه همدان پیام شهرداری قروه درگزین و کسب رتبه برتر استان


اخبار مرتبط