امـروز : جمعه24آبان1398
15/11/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جدول گذاری و ساماندهی انتهای کوچه ملت اطراف درمان بستر

12 آبان 1397
خلاصه مطلب:

جدول گذاری و ساماندهی انتهای کوچه ملت اطراف درمان بستر


اخبار مرتبط