امـروز : پنجشنبه26تیر1399
16/7/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جدول گذاري و ساماندهي زمين هاي اطراف ميدان شهيد ذوقي

9 شهریور 1397
خلاصه مطلب:

جدول گذاري و ساماندهي زمين هاي اطراف ميدان شهيد ذوقي


اخبار مرتبط