امـروز : پنجشنبه2بهمن1399
21/1/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جلوگیری از شمول جریمه با پرداخت به موقع عوارض خودرو

25 بهمن 1397
خلاصه مطلب:

جلوگیری از شمول جریمه با پرداخت به موقع عوارض خودرو


اخبار مرتبط