امـروز : پنجشنبه6آذر1399
26/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

خلاصه عملکرد 40 ساله شهرداری قروه درجزین

12 بهمن 1397
خلاصه مطلب:

خلاصه عملکرد 40 ساله شهرداری قروه درجزین


اخبار مرتبط