امـروز : سه شنبه4آذر1399
24/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

در راستای زیباسازی مناظر نقاشی جداره ورودی شهر ضلع جنوبی میدان شهداء

27 مرداد 1399
خلاصه مطلب:

در راستای زیباسازی مناظر نقاشی جداره ورودی شهر ضلع جنوبی میدان شهداء


اخبار مرتبط