امـروز : دوشنبه5مهر1400
27/9/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

در راستای زیباسازی منظر شهری نقاشی ترانس برق و کافوهای مخابراتی شهر

5 شهریور 1399
خلاصه مطلب:

در راستای زیباسازی منظر شهری نقاشی ترانس برق و کافوهای مخابراتی شهر


اخبار مرتبط