امـروز : سه شنبه31فروردین1400
20/4/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ساماندهی و جدول گذاری کوی جدیدالاحداث پردیسان و کوچه قدس اول

26 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

ساماندهی و جدول گذاری کوی جدیدالاحداث پردیسان و خیابان خلیج فارس کوچه قدس اولاخبار مرتبط