امـروز : سه شنبه31فروردین1400
20/4/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

سامانه باربرگ تخصیص سهمیه سوخت نفت گاز به خودروهای سنگین با ظرفیت بالای ده تن

24 آذر 1397
خلاصه مطلب:

سامانه باربرگ تخصیص سهمیه سوخت نفت گاز به خودروهای سنگین با ظرفیت بالای ده تن


اخبار مرتبط