امـروز : دوشنبه27آبان1398
18/11/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

شهردار قروه درجزین در گفتگوی اختصاصی با روزنامه سپهر غرب

10 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

شهردار قروه درجزین در گفتگوی اختصاصی با روزنامه سپهر غرب مطرح کرد


اخبار مرتبط