امـروز : یکشنبه26خرداد1398
16/6/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پیام در خصوص برنامه های خدمات سفر

25 اسفند 1397
خلاصه مطلب:

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پیام در خصوص برنامه های خدمات سفر


اخبار مرتبط