امـروز : سه شنبه31فروردین1400
20/4/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز (نوبت دوم)

25 اردیبهشت 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم


اخبار مرتبط