امـروز : چهارشنبه6مهر1401
28/9/2022
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم

17 تیر 1400
خلاصه مطلب:

مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم


اخبار مرتبط