امـروز : سه شنبه4آذر1399
24/11/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

نظافت گروهی معابر سطح شهر توسط پاکبانان خدمات شهری

25 مرداد 1397
خلاصه مطلب:

نظافت گروهی معابر سطح شهر توسط پاکبانان خدمات شهریاخبار مرتبط