امـروز : پنجشنبه7مرداد1400
29/7/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

درباره شهردارشهردارقروه درجزين
مهدي اسفندياري صالح


ايشان داراي مدرك كارشناسي مهندسي صنايع (برنامه ريزي و تحليل سيستم ها) و كارشناسي ارشد مديريت مي باشد و از سوابق كاري آقاي اسفندياري مي توان به مسئوليت صنايع و معادن شهرستان رزن، كارشناس رسمي سازمان استاندارد ملي ايران و تدريس در دانشگاه هاي سطح شهرستان اشاره نمود.شايان ذكر است آقاي اسفندياري صالح از سال 1393 تاكنون بعنوان شهردار قروه درجزين مشغول فعاليت مي باشد.