امـروز : چهارشنبه5اردیبهشت1397
25/4/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

معرفي اعضاء


 
 

مصطفي كريمي مخصوص
فوق ليسانس
رئيس شوراي اسلامي شهر


 
اصغر مرادي
فوق ليسانس
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر


 

احمد طاهري
ليسانس
خزانه دار شوراي اسلامي شهر


 


 ابوالفضل عبادي
ليسانس
منشي شوراي اسلامي شهر

وحيد شجاعيان فرود
ليسانس
منشي شوراي اسلامي شهر