امـروز : یکشنبه27آبان1397
18/11/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع استعلام ها

1. ارائه برگه درخواست از مراجع مربوط (ارگان يا سازمان يا بانك يا دفتر اسناد رسمي و يا ...)

2. فتوكپي از تمام صفحات سند مالكيت به ويژه صفحه نقل و انتقالات و نقشه ثبتی

3. در صورتي كه ملك پروانه ساخت از شهرداري و يا بخشداري و ... دريافت نموده كپي تمام صفحات پروانه الزاميست

4. فتوكپي شناسنامه مالك يا وكيل قانوني مالك

5. چنانچه وكيل قانوني مالك پيگير كارهاي اداري پرونده مي باشد تصوير از وكالتنامه ايشان الزاميست

6. چنانچه مالك فوت شده باشد گواهي حصر وراثت الزاميست

7. چنانچه مالك ، ملك مورد نظر را تفكيك عرصه و اعيان نموده باشد ارائه تصوير صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت اسناد و املاك كه توسط دادگاه برابر اصل شد ه باشد الزاميست