امـروز : پنجشنبه7مرداد1400
29/7/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

پيام شهردار

یکی از بزرگترین نعمت های الهی توفیق خدمات رسانی به مردم و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی آسان و به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی آسان کردن زندگی برای مردم است.
شهرهای عصر حاضر به عنوان جلوه گاه تمدن انسانی خواستگاه پیچده ترین مشکلات و چالش هایی هستند که پای به پای پیشرفت دانش بشری حرکت میکنند و بعضا از آن پیش میگیرند.شهرهای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فراخور سابقه تاریخی و جایگاه کنونی آنان،مدیران شهری را با مشکلات گوناگون در زمینه های حمل و نقل،محیط زیست،بافت فرسوده،فقر،مسکن و غیره روبه رو نموده اند.در این رابطه شهرداری ها به عنوان مهمترین رکن مدیریت شهری با توجه به حجم وسیع و تنوع وظایف فعالیت هایشان افزایش انتظارات و توقع شهروندان از یک سو و محدودیت منابع از سویدیگر با پیچیدگی و چالش های فراوان روبه رو هستند به نوعی که اداره شهرها به شیوه های سنتی امکان پذیر نبوده و ضرورت مدیریت شهرها بر اساس تفکر و روشهای علمی دوچندان شده است و در این راستا برنامه ریزی به عنوان زیر بنای مدیریت علمی محسوب میگردد.برای تحقق این امر مهم علاوه بر اینکه ضرورت دارد مدیران شهری خدمت رسانی و تسهیل زندگی برای مردم را دغدغه اصلی سرلوحه جهت گیریها و انجام اقدامات خود قرار دهند لازم است با دستاوردهای علمی و اجرایی و شناخت همه جانبه و مطابق با واقعیت شهر شهروندان و مدیریت شهری و تحلیل آنها نسبت به هدف گذاری و برنامه ریزی جامع و دقیق و اثر بخش اقدام و تحقق چشم انداز شهر راعملی سازند که توفیق در این امر نیازمند بهره گیری از نظرات و رویکردهای نوین برنامه ریزی از یک سوو حضور و مشارکت موثر و فراگیر مردم مجموعه شهرداری و سایر نهادهای مدیریت شهری از سوی دیگر است به همین منظور و برای برون رفت از محیط تصمیم سازی ها روزمره و سیاست های سلیقه ای که بدون شک آینده شهر را مورد تهدید قرار میدهد.هدایت و مدیریت راهبردی شهر بر مبنای چشم اندازی که بر اساس ارزشهای مشترک جامعه و طرف های ذینفع شکل گرفته باشد اجتناب ناپذیر نماید.برای رسیدن به اهداف بزرگ در زمینه های مدیریت شهری با توکل به خداوند متعال و با سرلوحه قراردادن سیرت پاک ائمه اطهار و در سایه ولی عصر(عج)و با بهره مندی از رهنمود های مقام معظم رهبری با تکیه بر تعهد،تخصص،دانش و تفکر اسلامی با بکارگیری صحیح منابع موجود و برنامه ریزی صحیح و با همکاری سایر ارگانها با مجموعه شهرداری،شهر را به یک محیط پاک،سالم و عاری از هرگونه بی عدالتی تبدیل کرد که مردم سالاری دینی کاملا در آن مشهود باشد.

                                                                                             اسفندياري صالح
                                                                                          شهردار قروه درجزين