امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

🔸️مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه درگزین به عنوان برتر استان همدان در حمایت از کتاب و کتابخوانی 2 آذر 1402

🔸️مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه درگزین به عنوان برتر استان همدان در حمایت از کتاب و کتابخوانی

ادامه مطلب...

مصاحبه شهردار با روزنامه همدان پيام در خصوص عملكرد ده ماهه سال 96