امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ادامه روند احداث جایگاه سی ان جی

16 اردیبهشت 1398
خلاصه مطلب:

ادامه روند احداث جایگاه سی ان جی


به گزارش روابط عمومی، روند آماده سازی،آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون،بتن ریزی و نصب اسکلت فلزی جایگاه CNG در روزهای گذشته انجام گردیده و در روزهای آتی ساخت و نصب سایبان فلزی این جایگاه نیز انجام خواهد شد.
اخبار مرتبط