امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی ورودی شهر از سمت روستای نظام آباد

21 مرداد 1400
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی ورودی شهر از سمت روستای نظام آباد


به گزارش روابط عمومی، اجرای آسفالت ریزی ورودی اصلی شهر (بلوار شهدا) از سمت روستای نظام آباد که جا دارد از مساعدت های نماینده محترم شهرستان و اداره راه و شهرسازی در آسفالت ریزی این مسیر تقدیر و تشکر نمائیم.


اخبار مرتبط