امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی و لکه گیری معابر سطح شهر

10 شهریور 1400
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی و لکه گیری معابر سطح شهر


به گزارش روابط عمومی،طی چند روز گذشته آسفالت ریزی کوچه منشعب از بازار ولیعصر(عج) جنب سرویس بهداشتی،لکه گیری معابر شهرک شهرداری - خیابان خلیج فارس - خیابان شهید قدوسی - بازار روز انجام شده و هم اکنون نیز لکه گیری معابر شهرک سیمان نیز در حال انجام می باشد.


اخبار مرتبط