امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه بوستان سوم و کوچه مهستان

1 آذر 1397
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه بوستان سوم واقع در بلوار امام خمینی و کوچه مهستان واقع در خیابان آیت اله احدی


به گزارش روابط عمومی، عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه بوستان سوم واقع در بلوار امام خمینی و کوچه مهستان واقع در خیابان آیت اله احدی انجام شد که در صورت مساعد بودن وضعیت جوی باقیمانده معابر نیز در روزهای آینده آسفالت ریزی خواهد شد.


اخبار مرتبط