امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های مهستان،شهید بلندی سطوت و بوستان دوم

18 آذر 1397
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های مهستان،شهید بلندی سطوت و بوستان دوم


به گزارش روابط عمومی، طی هفته گذشته ادامه روند آسفالت ریزی کوچه مهستان، آسفالت ریزی کوچه شهید بلندی سطوت واقع در خیابان گلستان و آسفالت ریزی کوچه نیستان دوم واقع در خیابان شهید مدنی انجام شد.


اخبار مرتبط