امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی نوبت دوم

24 آبان 1401
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوماخبار مرتبط