امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهي مزايده مغازه هاي پشت بازار روز (روبروي پارك شاهد) نوبت دوم

1 خرداد 1397
خلاصه مطلب:

آگهي مزايده مغازه هاي پشت بازار روز (روبروي پارك شاهد) نوبت دوم


اخبار مرتبط