امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده 15 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان

15 اسفند 1397
خلاصه مطلب:

آگهی مزایده 15 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک فرهنگیان


بر اساس مجوز شماره 342 تاریخ 97/12/05 شوراي اسلامي، شهرداري قروه درجزين در نظر دارد تعداد 15 قطعه از زمين هاي فاز دوم شهرک فرهنگيان را از طريق مزايده به فروش رساند.
  • موضوع مزايده: فروش زمين هاي فاز دوم شهرک فرهنگيان
  • مهلت ارسال اسناد 97/12/25
  • - شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
  1. زمان تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري 97/12/25
  2. زمان بازگشايي پيشنهادات 97/12/27
  3. نوع و ميزان تضمين شرکت در مزايده: متقاضيان مي بايست مبلغ 30/000/000ريال به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شبايR340170000000106878088004 I به نام سپرده شهرداري واريز نموده و با تعيين شماره قطعه مشخص شده در نقشه به همراه کپي کارت ملي و فيش واريزي با پست سفارشي به آدرس: قروه درجزین - ميدان مطهري - شهرداري قروه درجزين - صندوق پستي 58789-65691 ارسال نمايند.
  4. در صورت انصراف شخص برنده سپرده آن به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  5. قیمت پایه: بر اساس نظریه کارشناسی هر متر مربع 1/100/000 ریال می باشد.
جهت شرکت در مزایده با شماره 36462993-081 تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.ghorvehcity.ir مراجعه نمائید.

اخبار مرتبط