امـروز : چهارشنبه17خرداد1402
7/6/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت اول

31 شهریور 1398
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت اول


اخبار مرتبط