امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهي مناقصه آسفالت ريزي معابر شهري نوبت اول

23 تیر 1397
خلاصه مطلب:

آگهي مناقصه عمومي آسفالت ريزي معابر شهري نوبت اول


اخبار مرتبط