امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی اجراء و ساخت ساختمان اداری و دیوار محوطه جایگاه پمپ گاز سی ان جی

2 شهریور 1399
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی اجراء و ساخت ساختمان اداری و دیوار محوطه جایگاه پمپ گاز سی ان جی


اخبار مرتبط