امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی جذب سرمایه گذار مشارکتی ساخت و تکمیل مجتمع تجاری اداری شهرداری

8 آذر 1401
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی جذب سرمایه گذار مشارکتی ساخت و تکمیل مجتمع تجاری اداری شهرداری قروه درگزیناخبار مرتبط