امـروز : چهارشنبه17خرداد1402
7/6/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی جذب سرمایه گذار مشارکتی ساخت و تکمیل مجتمع تجاری اداری شهرداری نوبت دوم

13 دی 1401
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی جذب سرمایه گذار مشارکتی ساخت و تکمیل مجتمع تجاری اداری شهرداری نوبت دوم


اخبار مرتبط