امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهيه، نصب، تجهیز و راه اندازی دستگاه های پمپ گاز CNG

26 آذر 1398
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهيه، نصب، تجهیز و راه اندازی دستگاه های پمپ گاز CNGاخبار مرتبط